Üröm Község Önkormányzat

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Elnökétől


A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság soros ülését:

                                    2018. február 28-án (szerdán) 16.00 órakor

tartja, melyre meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

Javasolt napirendi pontok:

1.)   Bizottsági javaslat a képviselő-testület 3/2018 (I.24.) Kt. számú határozatának módosítására (Szabó István telekvásárlás).

Előadó: Bizottság elnöke

2.)   A település 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet véleményezése.

      Előadó: Bizottság elnöke

 

3.)   A személyes gondoskodást nyújtó ellátások 2018. évi térítési díjairól szóló rendelet módosításának véleményezése.

Előadó: Bizottság elnöke

4.)   A József Nádor Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskolában a 2018. évben fizetendő étkezési térítési díjakról szóló rendelet módosításának véleményezése.

Előadó: Bizottság elnöke

5.)   A non-profit szervezetek által benyújtott támogatási pályázatok véleményezése.  

      Előadó: Bizottság elnöke

6.)   Becker Norbert Gyula támogatási kérelmében javaslat kialakítása.  

Előadó: Bizottság elnöke

7.)   A 2017. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló jelentés véleményezése.

Előadó: Bizottság elnöke

8.)   Bizottsági javaslat kialakítása a József Attila utca lakóinak kérelmében behajtani tilos tábla kihelyezését illetőn.

Előadó: Bizottság elnöke

9.)   Az Ürömi Napraforgó Óvoda főépületének kreatív festésére beérkezett árajánlatban bizottsági javaslat kialakítása.

Előadó: Bizottság elnöke

10.)                 A tervezett futópálya közbeszerzési pályázatának kiírásáról javaslat kialakítása, közbeszerzési tanácsadó kiválasztására javaslat.

Előadó: Bizottság elnöke

11.)                 Üröm játszótereinek éves felülvizsgálatára beérkezett árajánlatokban bizottsági javaslat kialakítása.

Előadó: Bizottság elnöke

A napirendek fontosságára való tekintettel kérem a Tisztelt bizottság tagjait, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjenek.

Üröm, 2018. február 21.

                                                                                   Bertalan János sk.

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark