Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45 § biztosított jogkörömben eljárva Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének soros ülését:

                                    2018. február 28-án (szerdán) 17.00 órára

 

összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

Javasolt napirendi pontok:

1.)   Javaslat a képviselő-testület 3/2018 (I.24.) Kt. számú határozatának módosítására (Szabó István telekvásárlás).

Előadó: Polgármester

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

2.)   Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének __/2018. (I.__) számú önkormányzati rendelete a település 2018. évi költségvetéséről.

      Előadó: Polgármester

                Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

3.)   Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének __/2018 (III.01.) önkormányzati rendelete a 25/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosítására a személyes gondoskodást nyújtó ellátások 2018. évi térítési díjairól.

Előadó: Polgármester

               Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

4.)   Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének __/2018 (III.01.) önkormányzati rendelete a 26/2017 (XII.14.) önkormányzati rendelet módosítására a József Nádor Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskolában a 2018. évben fizetendő étkezési térítési díjakról.

Előadó: Polgármester

               Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

5.)   A non-profit szervezetek által benyújtott támogatási pályázatok elbírálása.

      Előadó: polgármester

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

6.)   Becker Norbert Gyula támogatási kérelmének elbírálása.

Előadó: polgármester

     Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

7.)   Jelentés a 2017. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról.

Előadó: polgármester

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

8.)   A József Attila utca lakóinak kérelme behajtani tilos tábla kihelyezését illetőn.

Előadó: polgármester

     Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

9.)   Az Ürömi Napraforgó Óvoda főépületének kreatív festésére beérkezett árajánlatban döntés.

Előadó: polgármester

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

10.)                 A tervezett futópálya közbeszerzési pályázatának kiírása, közbeszerzési tanácsadó kiválasztása.

Előadó: polgármester

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

11.)                 Üröm játszótereinek éves felülvizsgálatára beérkezett árajánlatokban döntés.

Előadó: polgármester

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

12.)                 Döntés Dr. Bernád Zsolt fogorvos személyének elfogadásában, illetve a feladat ellátási szerződés módosításában.

Előadó: polgármester

13.)                 Döntés az INO szakmai programjának és házirendjének felülvizsgálatában, jóváhagyásában.

Előadó: polgármester

14.)                 Az önkormányzat vagyonrendeletéből adódó polgármesteri jelentés az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.

      Előadó: polgármester                       

15.)                 Javaslat a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztására.

Előadó: jegyző

16.)                 A polgármester kérelme éves szabadsága kivételének ütemezésére.

      Előadó: polgármester

17.)                 A 2018/2019. nevelési évre az óvodai beiratkozások időpontjának meghatározása.

      Előadó: polgármester

                  intézményvezető

18.)                 A 2018/2019. nevelési évre a bölcsődei beiratkozások időpontjának meghatározása.

      Előadó: polgármester

                  intézményvezető

19.) Az Ürömi Napraforgó Óvoda és Tagóvodája nyári zárva tartási idejének    meghatározása.

      Előadó: polgármester

20.) Az Ürömi Hóvirág Bölcsőde nyári zárva tartási idejének meghatározása.

      Előadó: polgármester

21.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának helyzetéről.

      Előadó: jegyző

22.)Ügyrendi Bizottság tájékoztatója a vagyonnyilatkozati kötelezettség teljesítéséről. (szóban)

      Előadó: Ügyrendi Bizottság elnöke

Üröm, 2018. január 21.

                                                                             Laboda Gábor sk.

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark