1.)   Pályázat címe és célja:

Címe: Ürömi Civil Szervezetek 2018. évi önkormányzati támogatása

Célja: A helyi civil társadalom erősítése, a civil szervezetek szerepvállalásának segítése, működésük elősegítése, továbbá az önkormányzat feladatkörbe tartozó, vagy ahhoz kapcsolódó a helyi közösség érdekét szolgáló tevékenység ellátásának támogatása, programjaik megvalósításához való hozzájárulás.

 

2.)   Támogató:

Üröm Község Önkormányzata (2096 Üröm, Iskola u. 10.)

 

3.)   Támogatás jellege:

Nyílt pályázat

 

4.)   Támogatás benyújtására jogosult:

Üröm Községben működő ürömi székhellyel rendelkező civil szervezet, egyesület és alapítvány (együtt: civil szervezet).

 

5.)   Pályázatnak tartalmaznia kell:

 • pályázó azonosító adatait (név, székhely, cím)
 • pályázó adószámát
 • pályázó képviselőjének a nevét
 • pályázó elérhetőségét
 • a támogatásból megvalósítani tervezett tevékenység(ek) részletes költségtervét
 • igényelt költségvetési támogatás összegét
 • a tervezett cél, feladat megvalósításának időpontját
 • a rendelkezésre álló saját forrás összegét
 • pályázó bankszámlaszámát

 

6.)   A pályázat mellékletei:

 

 1. a)saját forrás meglétének igazolása
 2. b)az átláthatóságról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. 14. § szerinti nyilatkozatot
 3. c)a civil szervezet alapdokumentumainak hiteles másolatát (az a pályázó, aki korábban már ezeket benyújtotta, úgy a 2018. évi pályázatánál mellőzheti)
 4. d)a 2017. évi beszámoló, elszámolás

 

7.)   Támogató rendelkezésére álló forrás összege:

A 2018. évi költségvetésben elfogadott előirányzat.

 

8.)   Pályázati határidő:

2018. február 19. 16.00.óráig.

 

9.)   A pályázattak kapcsolatos hiánypótlás lehetősége:

Hiánypótlási felhívástól számított 2 napon belül pótolható.

10.) A pályázatok elbírálásának határideje:

2018. február 28. (képviselő-testületi ülése keretében)

 

11.) A pályázat elbírálásának eredményéről értesítés:

Legkésőbb 2018. március 05-ig.

 

12.) Az elnyert költségvetési támogatás felhasználásának feltételei:

 • csak a pályázati döntés szerinti célra használható fel
 • igénybevételére csak a támogatási szerződés megkötése után kerülhet sor és kizárólag a szerződés megkötése után keletkezett költségekre fordítható
 • a támogatás felhasználásával legkésőbb 2019. február 28-ig kell elszámolni
 • az elszámolás pénzügyi és a támogatott cél megvalósulását részletesen leíró szöveges beszámolóból áll
 • a beszámolóhoz csatolni kell a számlák hitelesített másolatát
 • a támogató az odaítélt támogatás összegét két részben utalja, első rész 2018. június 30-ig, 2. rész 2018. november 30-ig
 • a jogosulatlanul igénybe vett támogatást a felhívástól számított 15 napon belül vissza kell fizetni
 • a támogatással és felhasználással kapcsolatos bizonylatokat 5 évig köteles a kedvezményezett megőrizni, ellenőrzés esetén azokat bemutatni
 • kedvezményezett az adataiban bekövetkezett változást köteles 15 napon belül támogatónak bejelenteni

 

13.) Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás:

Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda (0626 350-054/108 mellék, Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. )

 

14.) Pályázat elkészítésénél kötelezően használandó dokumentum minták (letölthetőek) :

 

Üröm, 2018. január 24.

 

 

                                                           Üröm Község Önkormányzata

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark