Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45 § biztosított jogkörömben eljárva Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének soros ülését:

 2017. december 13-án (szerdán) 17.00 órára

összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

Javasolt napirendi pontok:

1.)      Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2017 (XII. 13.) önkormányzati rendelete a 2/2017 (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítására az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről.

      Előadó: Polgármester

                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

2.)      Üröm Község Önkormányzat __/2017.(XII.14.) számú önkormányzati rendelete a Napraforgó Óvodában 2018-ban fizetendő étkezési térítési díjairól.

      Előadó: polgármester

                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

3.)      Üröm Község Önkormányzat __/2017. (XII.14.) számú önkormányzati rendelete a Hóvirág bölcsödében 2018-ban fizetendő térítési díjakról.

      Előadó: polgármester

                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

4.)      Üröm Község Önkormányzat képviselő-testületének __/2017.(XII.14.) számú önkormányzati rendelete az általa fenntartott Idősek Otthonában 2018. évben fizetendő étkezési térítési díjakról.

      Előadó: polgármester

                   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

            Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

5.)      Üröm Község Önkormányzat képviselő-testületének __/2017.(XII.14.) számú önkormányzati rendelete a József Nádor Általános Iskolában 2018. évben fizetendő étkezési térítési díjairól.

      Előadó: polgármester

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

6.)      Flórián Csaba kérelme bérleti díj megfizetésére vonatkozóan, illetve az önkormányzat és közötte létrejött szerződés módosítására.

      Előadó: polgármester

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

7.)      Becker Norbert Gyula támogatási kérelmében döntés.

      Előadó: polgármester

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

8.)      A Pilisi KÖTET Egyesület megkeresése az új rendőrörs építésének támogatásában.

      Előadó: polgármester

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

9.)      Becze László kérelme felszíni vízelvezetés problémájának megoldásához.

      Előadó: polgármester

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

10.)  A HÉSZ módosításának kezdeményezése Krinyán Emese kérelmére.

      Előadó: Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság elnöke

      Véleményező: Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság

11.)  Stonemine Kft. írásos kérelme a 062/63 és a 062/64 hrsz-ú ingatlanok átsorolására.

      Előadó: Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság elnöke

      Véleményező: Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság

12.)  Az önkormányzat és a Magyar Államkincstár között létrejövő ASP szolgáltatási szerződés jóváhagyása.

      Előadó: polgármester

13.)  Javaslat a képviselő-testület 2018. évi üléstervére.

Előadó: polgármester

14.)  Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának helyzetéről.

Előadó: jegyző

Üröm, 2017. december 06.

                                                                            Laboda Gábor sk.

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark