Üröm Község Önkormányzat

Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottsága

Elnökétől

A Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság soros ülését:

 2017. december 13-án (szerdán) 15.30 órakor

 

tartja, melyre meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

Javasolt napirendi pontok:

1.)      A HÉSZ módosításának kezdeményezése, Krinyán Emese kérelmében bizottsági javaslat kialakítása.

            Előadó: bizottság elnöke

2.)      Stonemine Kft. írásos kérelmében bizottsági javaslat kialakítása a 062/63 és a 062/64 hrsz-ú ingatlanok átsorolására.

      Előadó: bizottság elnöke

A napirendek fontosságára való tekintettel kérem a Tisztelt bizottság tagjait, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjenek.

Üröm, 2017. december 06.

                                                                                  Storcz Botond sk.

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark