Üröm Község Önkormányzat

Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottsága

Elnökétől

A Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság soros ülését:

2017. november 29-én (szerdán) 13.30 órakor

 

tartja, melyre meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

Javasolt napirendi pontok:

1.)      Üröm Önkormányzat Képviselő-testületének __/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet-tervezetének véleményezése a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről, a településképi bejelentési eljárásról.

      Előadó: bizottság elnöke

2.)      Bizottsági javaslat kialakítása Bana Zoltán, mint a 021/65 hrsz-ú ingatlan tulajdonosának kérelmében (HÉSZ módosításra javaslat).

      Előadó: bizottság elnöke

A napirendek fontosságára való tekintettel kérem a Tisztelt bizottság tagjait, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjenek.

Üröm, 2017. november 22.

                                                                                  Storcz Botond sk.

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark