Üröm Község Önkormányzat

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Elnökétől

 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság soros ülését:

 2017. november 29-én (szerdán) 14.00 órakor

tartja, melyre meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

Javasolt napirendi pontok:

1.)      A helyi adókról szóló 14/2016 (XII. 01.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezése.

      Előadó: Bizottság elnöke

2.)      A közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 17/2015 (IX.24.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezése.

      Előadó: Bizottság elnöke

3.)      A temetőkről és a temetkezésről szóló 5/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezése.

      Előadó: Bizottság elnöke

4.)      A szociális ellátásokról szóló 3/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezése.

      Előadó: Bizottság elnöke

5.)      Bizottsági javaslat a közvilágítás korszerűsítésére kiírt közbeszerzési eljárásban szakértő alkalmazására.

      Előadó: Bizottság elnöke

6.)      Bizottsági javaslat az ASP rendszer kiépítésével kapcsolatos végpontok kiépítésére beérkezett árajánlatban.

      Előadó: Bizottság elnöke

7.)      Bizottsági javaslat a 2017. évi karácsonyi élelmiszer utalványok pénzügyi fedezetének biztosításáról.

      Előadó: Bizottság elnöke

A napirendek fontosságára való tekintettel kérem a Tisztelt bizottság tagjait, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjenek.

Üröm, 2017. november 22.

                                                                                  Bertalan János sk.

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark