Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45 § biztosított jogkörömben eljárva Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének soros ülését:

 2017. november 29-án (szerdán) 17.00 órára

 

összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

Javasolt napirendi pontok:

1.)      Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének __/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelete a 14/2016 (XII. 01.) önkormányzati rendelet módosítására a helyi adókról.

      Előadó: Polgármester

                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

2.)      Üröm község Önkormányzat Képviselő-testületének __/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelete a 17/2015 (IX.24.) önkormányzati rendelet módosítására a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról.

      Előadó: Polgármester

                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

3.)      Üröm község Önkormányzat Képviselő-testületének __/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelete az 5/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására a temetőkről és a temetkezésről.

      Előadó: polgármester

                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

4.)      Üröm Önkormányzat Képviselő-testületének __/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelete a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről, a településképi bejelentési eljárásról.

      Előadó: polgármester

                  Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság

      Véleményező: Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság

5.)      Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének __/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelete a 3/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására a szociális ellátásokról.

      Előadó: Polgármester

                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

6.)      Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének __/2017 (XI. 30.) önkormányzati rendelete az Üröm Község Polgármesteri Hivatalában 2017. téli időszakában az igazgatási szünet elrendeléséről.

      Előadó: Polgármester

7.)      Javaslat a közvilágítás korszerűsítésére kiírt közbeszerzési eljárásban szakértő alkalmazására.

      Előadó: Polgármester

                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

8.)      Döntés az ASP rendszer kiépítésével kapcsolatos végpontok kiépítésére beérkezett árajánlatban.

      Előadó: Polgármester

                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

9.)      Döntés a 2017. évi karácsonyi élelmiszer utalványok pénzügyi fedezetének biztosításáról.

      Előadó: Szociális - Egészségügyi és Családügyi Bizottság

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

10.)  Döntés Bana Zoltán, mint a 021/65 hrsz-ú ingatlan tulajdonosának kérelmében (HÉSZ módosításra javaslat).

      Előadó: Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság elnöke

      Véleményező: Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság

11.)  Tájékoztató az önkormányzat által a helyi közbiztonság megerősítésére tett intézkedésekről.

Előadó: polgármester

12.)  A hulladékgazdálkodási szerződés megtárgyalása és jóváhagyása.

      Előadó: Polgármester

13.)  A 2018. évi nyári fesztivál előkészítésével összefüggő polgármesteri felhatalmazásról döntés.

            Előadó: Papp Ákos, Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár vezetője

14.)  Javaslat a Napraforgó Óvodában a téli szünet elrendelésére.

      Előadó: Polgármester

15.)  Javaslat az Ürömi Hóvirág Bölcsődében a téli szünet elrendelésére.

      Előadó: Polgármester

16.)  Javaslat az Idősek Napközi Otthonában a téli szünet elrendelésére.

      Előadó: Polgármester

Üröm, 2017. november 22.

                                                                            Laboda Gábor sk.

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark