Üröm Község Önkormányzat

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Elnökétől

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság soros ülését:

2017. november 2-án (csütörtökön) 16.00 órakor

tartja, melyre meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

Javasolt napirendi pontok:

1.)      A 2017. évi költségvetés III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámoló véleményezése.

      Előadó: Bizottság elnöke

2.)      Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének __/2017 (XI.03.) önkormányzati rendeletének véleményezése a 16/2007 (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosítására a helyi közutak kezelésének szabályairól.

      Előadó: Bizottság elnöke

3.)      Bizottsági javaslat kialakítása az Üröm, Fő u. 119. szám alatti társasház 2045/0/A/2 hrsz-ú lakásának eladásában (Balogh Ferenc és Baloghné Fodor Beáta kérelme).

      Előadó: Bizottság elnöke

4.)      Bizottsági javaslat kialakítása az Üröm, Fő u. 119. szám alatti társasház 2045/0/A/1 hrsz-ú lakásának eladásában (Matisz Péter kérelme).

      Előadó: Bizottság elnöke

5.)      Közbeszerzés kiírásáról bizottsági javaslat kialakítása Üröm közvilágításának korszerűsítésére (LED izzós világítás), illetve a közbeszerzés lebonyolítására beérkezett pályázatok véleményezése.

      Előadó: Bizottság elnöke

6.)      Kiss Attila kérelmében bizottsági javaslat kialakítása, településrendezési szerződés véleményezése.

      Előadó: Bizottság elnöke

7.)      A 2017. évi veszélyes hulladék elszállítására bekért árajánlatban bizottsági javaslat kialakítása.

      Előadó: Bizottság elnöke

8.)      Az önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervére készített javaslat véleményezése.

      Előadó: Bizottság elnöke

9.)      10 db. közterületi kézi hulladékgyűjtő beszerzésére beérkezett árajánlatban bizottsági javaslat kialakítása.

      Előadó: Bizottság elnöke

10.)  A Gankaku Sportegyesület kérelmében bizottsági javaslat kialakítása működésének támogatására.

      Előadó: Bizottság elnöke

A napirendek fontosságára való tekintettel kérem a Tisztelt bizottság tagjait, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjenek.

Üröm, 2017. október 26.

                                                                                  Bertalan János sk.

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark