Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45 § biztosított jogkörömben eljárva Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének soros ülését:

                                   2017. szeptember 27-én (szerdán) 17.00 órára

összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

Javasolt napirendi pontok:

1.)      Beszámoló a 2017. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről.

      Előadó: Polgármester

                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

2.)      Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének __/2017 (IX. 28.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról.

      Előadó: polgármester

3.)      A Sport utca lakóinak kérelme forgalomcsillapító küszöb telepítésére.

       Előadó: Polgármester

                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

4.)      A Patak utca lakóinak kérelme forgalomcsillapító küszöb telepítésére.

      Előadó: Polgármester

                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

5.)      A József Attila utca lakóinak kérelme forgalomcsillapító küszöb telepítésére.

      Előadó: Polgármester

                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

6.)      A Csókavár utca lakóinak kérelme forgalomcsillapító küszöb telepítésére.

      Előadó: Polgármester

                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

7.)      Döntés Üröm környezetvédelmi programjának elkészítésére a RENATUR 2005 Bt. árajánlatában.

      Előadó: Polgármester

                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

8.)      A 2018-2032-ig szóló gördülő fejlesztési terv jóváhagyása.

      Előadó: Polgármester

                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

9.)      A FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. és az önkormányzat között létrejövő szerződés tervezet megtárgyalása, a Cigány árokban szakszerűtlenül épített támfal műszaki megoldására.

      Előadó: Polgármester

                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

10.)  Becker Norbert Gyula, Üröm Pilisborosjenő Társegyházközség lelkipásztorának támogatási kérelmében döntés.

      Előadó: Polgármester

                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

11.)  Hubert Lászlóné (2096 Üröm, Ady Endre u. 23. szám alatti lakos) vízbevezetés költségeihez való hozzájárulási kérelmében döntés.

      Előadó: Polgármester

                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

12.)  Nagyné Leitner Ildikó kérelme a korábban megkötött bérleti szerződés módosítására (orvosi rendelő).

      Előadó: Polgármester

                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

13.)  A Budai Tégla Zrt. kérelme opció meghosszabbítására (csatorna kapacitás).

      Előadó: Polgármester

                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

14.)  Pályázat kiírása az Idősek Napközi Otthona vezetői álláshelyére.

      Előadó: Polgármester

15.)  Javaslat az önkormányzat 105/2017 (VIII.23.) Kt. számú határozatának hatályon kívül helyezésére.

      Előadó: Polgármester

16.) E-Mobil Elektromobilitás Nonprofit Kft. megkeresésében döntés, elektromos     töltőállomások telepítési helyének kijelölése.

      Előadó: polgármester

17.) Pilisborosjenő kérelmében döntés, melyben a Budapest központú szennyvízelvezetési    agglomeráció bővítéséhez való csatlakozását kéri támogatni.

      Előadó: polgármester

18.) Szociális, Családügyi és Egészségügyi Bizottság beszámolója az átruházott        hatáskörben hozott bizottsági döntésekről.

      Előadó: bizottság polgármester

19.) Javaslat a Budapest Bécsi út és Újvári út közötti új nyomóvezeték kiviteli terveinek      elkészíttetésére.

      Előadó: polgármester

20.) Völgyliget ingatlantulajdonosainak kérelme, melyben a korábbi utcanevek          elnevezésének megváltoztatását kérik a testülettől.

      Előadó: polgármester

21.) Huszti Gábor és Társai övezeti átsorolási kérelme a 64/23 és 64/24 hrsz-ú            ingatlanaikat érintően.

      Előadó: polgármester

22.) Hankó Péter kérelme a Kecskerágó utcában szükségszerű közvilágítás, vízelvezetés,      illetőleg aszfaltozás közművek kiépítésére.

      Előadó: polgármester

23.) Döntés Simon Szabolcs és az önkormányzat között kötendő megállapodás         csereerdősítés végrehajtására.

      Előadó: polgármester

24.) Pályázat kiírása a 2017-2018 téli hó eltakarítás és síkosság mentesítésre.

      Előadó: Polgármester

                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

25.) A 2017. évi közmeghallgatás időpontjának meghatározása.

      Előadó: polgármester

26.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának helyzetéről.

      Előadó: jegyző

Üröm, 2017. szeptember 20.

                                                                            Laboda Gábor sk.

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark