Üröm Község Önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága Elnökétől

 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság soros ülését:

 2017. szeptember 27-én (szerdán) 15.30 órakor

tartja, melyre meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

Javasolt napirendi pontok:

1.)      A 2017. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló véleményezése.

      Előadó: Bizottság elnöke

2.)      A Sport utca lakóinak kérelmében bizottsági javaslat kialakítása forgalomcsillapító küszöb telepítésére.

      Előadó: Bizottság elnöke

3.)      A Patak utca lakóinak kérelmében bizottsági javaslat kialakítása forgalomcsillapító küszöb telepítésére.

      Előadó: Bizottság elnöke

4.)      A József Attila utca lakóinak kérelmében bizottsági javaslat kialakítása forgalomcsillapító küszöb telepítésére.

      Előadó: Bizottság elnöke

5.)      A Csókavár utca lakóinak kérelmében bizottsági javaslat kialakítása forgalomcsillapító küszöb telepítésére.

      Előadó: Bizottság elnöke

6.)      Bizottsági javaslat kialakítása Üröm környezetvédelmi programjának elkészítésére a RENATUR 2005 Bt. árajánlatában.

      Előadó: Bizottság elnöke

7.)      A 2018-2032-ig szóló gördülő fejlesztési terv véleményezése.

      Előadó: Bizottság elnöke

8.)      A FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. és az önkormányzat között létrejövő szerződés tervezet véleményezése, a Cigány árokban szakszerűtlenül épített támfal műszaki megoldására.

      Előadó: Bizottság elnöke

9.)      Becker Norbert Gyula, Üröm Pilisborosjenő Társegyházközség lelkipásztorának támogatási kérelmében bizottsági javaslat kialakítása.

      Előadó: Bizottság elnöke

10.)  Hubert Lászlóné (2096 Üröm, Ady Endre u. 23. szám alatti lakos) vízbevezetés költségeihez való hozzájárulási kérelmében bizottsági javaslat kialakítása.

      Előadó: Bizottság elnöke

11.)  Nagyné Leitner Ildikó kérelmében bizottsági javaslat kialakítása a korábban megkötött bérleti szerződés módosítására (orvosi rendelő).

      Előadó: Bizottság elnöke

12.)  A Budai Tégla Zrt. kérelmében bizottsági javaslat kialakítása opció meghosszabbítására (csatorna kapacitás).

      Előadó: Bizottság elnöke

13.) A 2017-2018 téli hó eltakarítás és síkosság mentesítésre kiírandó pályázat     véleményezése.           

      Előadó: Bizottság elnöke

14.) Simon Annamária meghallgatása a Fő út 78. számú ingatlan közterületi kapcsolat       létesítésében.

      Előadó: Bizottság elnöke

A napirendek fontosságára való tekintettel kérem a Tisztelt bizottság tagjait, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjenek.

Üröm, 2017. szeptember 20.

                                                                                  Bertalan János sk.

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark