TÁJÉKOZTATÓ AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁS VÁLTOZÁSÁRÓL 2020-ban (PDF)

2096 Üröm, Fő u. 37.

Óvodavezető: Csordásné Tőkés Katalin

06-20-571-6256

Titkárság: 06-20-289-8125

1. sz. Tagóvoda: 2096 Üröm, Kossuth L. u. 3.
Telefon: 06/26 351-747

E mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatok


Intézményünk rövid bemutatása

Óvodánk 2006-ban UNIO-s pályázaton vett részt, amelyet megnyert. Az épület felújítása, bővítése III. ütemben történt. Az I. ütemben 4 csoportszoba, tornaszoba, logopédiai szoba, és irodák kerültek megépítésre a régi épület helyén. A II. ütemben a konyha felújítása és modernizálása, valamint a 2 régi csoportszoba felújítása történt. A III. ütemben 3 újabb csoportszobával bővült a létesítmény. Nagy figyelmet fordított az építtető az óvoda épületének gazdaságos és energiatakarékos működtetésére, ezért is került beépítésre napkollektor, energiatakarékos kazán, és világítótestek, valamint csaptelepek. Az építkezés befejeztével került sor az udvar korszerűsítésére, újrafüvesítésére, valamint új az EU-s szabványoknak megfelelő udvari játékok elhelyezésére.

Óvodánk hatékony munkájához nagymértékben járulnak hozzá technikai dolgozóink. A 300 főt kiszolgáló konyhánk zökkenőmentes működését élelmezésvezető, szakács, konyhalányok biztosítják. Karbantartó-gondnokunk gondoskodik az óvoda udvarának rendjéről, és kisebb műszaki problémák elhárításáról. Dajkák és takarítónők segítik az óvónők gondozói munkáját, valamint gondoskodnak az óvoda tisztaságáról. Az intézményünk működéséhez szükséges adminisztrációs feladatokat óvodatitkárunk látja el. Óvodánk pedagógiai munkáját óvodapedagógusok, logopédus, óvodavezető-helyettes, és óvodavezető látja el.

 

Szakmai programunk

 

Tevékenységközpontú Német Nemzetiségi Programmal dolgozunk. 1999-ben készítette és fogadtatta el akkori nevelőtestületünk, melyet 3 szakaszban, saját tapasztalataink és a minőségi kör folyamatos munkájával formáltuk az óvodánk iránti elvárásoknak megfelelően.

A tevékenységközpontú óvodai program nem egyoldalú gyermekközpontúságot hirdet, nem abszolutizálja a gyermeki szükségleteket és az óvodáskori adottságokat. Azt valljuk, hogy az életre való felkészítés csak valóságos tevékenységek, csak a tevékeny életre alapozott nevelőmunka útján valósítható meg. Pedagógiai programunkban kiemelt szerepe van a sajátos nevelési igényű (SNI-s) gyermekek ellátása, minden pedagógus szem előtt tartva az odafigyelés, a tolerancia, és a másság elfogadásának az elvét.

 

Alapelveink

 

-          a gyermeki játék elsődlegességének hangsúlyozása óvodánk mindennapjaiban

-          a gyermeki személyiségből kiinduló, a fejlődési különbözőségeket figyelembevevő nevelés

            - a másság elfogadásával és tiszteletben tartásával -

-          egyéni fejlettségnek megfelelő képesség és személyiségfejlesztés „tevékenységi rendszeren keresztül”.

 

Német nemzetiségi nevelés

 

A napi élet folyamatába építve az óvoda tevékenységi formáiban, a két nyelv használata érvényesül. A német nemzetiségi hagyományokat ápoljuk a Terményünnep, a Márton napi templomi előadás, lámpás felvonulás minden évben való megrendezésével. Óvodásaink minden évben német nemzetiségi népi viseletben ballagnak. Óvodánk minden évben részt vesz a Német Nemzetiségi Gyermekdalok- és Játékok Fesztiválján. Ennek a fesztiválnak a múlt évben a mi óvodánk adott otthont.

 

Minőségi munkavégzésünk

 

Minőség felfogásunk szellemisége egyértelművé teszi, hogy alapelveink egységesek a Helyi Nevelési Programunkban megfogalmazottakkal. Középpontban a gyermekek szeretete, érzelmi biztonsága, a partnerek elégedettségének biztosítása áll. Nagy figyelmet szentelünk a gyermekek, a szülők, az intézményben dolgozók, valamint a Fenntartó igényeire.  

A szülői kérdőívek alapján kontrolláljuk minden évben óvodánk minőségi munkavégzését, melynek alapján bátran megfogalmazhatjuk a szülői megelégedettség évről-évre jobb. Óvodánk minden dolgozója a lehetőségekhez képest, különböző szakmai továbbképzéseken vesz részt, valamint a német és a magyar munkaközösség segíti a folyamatos szakmai fejlődésünket.

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark