Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45 § biztosított jogkörömben eljárva Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének soros ülését:

2017. április 26-án (szerdán) 17.00 órára

 

összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

Javasolt napirendi pontok:

1.)     Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének __/2017 (IV.27.) Kt. számú rendelete a helyi közutak kezelésének szabályaira alkotott többszörösen módosított 16/2007 (XI. 30.) Kt. számú rendelet módosítására.

      Előadó: Polgármester

2.)     Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének __/2017 (IV. 27.) önkormányzati rendelete a módosított 5/2011 (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására a temetőkről és a temetkezés rendjéről.

      Előadó: Polgármester

3.)     Pályázat benyújtása Üröm  __________ útjainak felújítására (önrész biztosítása).

      Előadó: Polgármester

                    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

4.)     Pályázat benyújtásában döntés az óvoda élelmezési feltételeinek javítására (főzőkonyha felújítása)

      Előadó: Polgármester

                    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

5.)     Döntés a bölcsőde biztonsági megvilágítását szolgáló meghibásodott lámpatestek cseréjében, költségek biztosítása.

      Előadó: Polgármester

                    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

6.)     Tájékoztató a non profit szervezeteknek nyújtott támogatások cél szerinti felhasználásának tapasztalatairól, figyelemmel az éves beszámolókra.

      Előadó: Polgármester

                    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

7.)     Az Alexandra Pavlovna sírkápolna nyári nyitva tarthatóságának költségeihez való önkormányzati támogatásban döntés.

      Előadó: Polgármester

                    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

8.)     A Művelődési Ház és Könyvtár nyári zárva tartási idejének meghatározása.

      Előadó: Polgármester

9.) Az Idősek Napközi Otthona 2016. évi beszámolójának elfogadásáról döntés.

            Előadó: polgármester

10.)Ürömi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjének beszámolója a 2016.       évben végzett tevékenységről.

      Előadó: polgármester

11.)Az Önkormányzat jegyzőjének beszámolója a hivatal 2016. évi tevékenységéről       (Mötv. 81. § (3) bekezdés f) pont)

      Előadó: jegyző

12.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának helyzetéről.

Előadó: polgármester

             Jegyző

13.) Az iskola ebédlőjében lévő székek felújítási költségeinek biztosítása.

      Előadó: Polgármester

                    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Üröm, 2017. április 20.

                                                                             Laboda Gábor sk. 

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark