Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45 §. biztosított jogkörömben eljárva Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének soros ülését:

2017. március 29-én (szerdán) 17.00 órára

 

összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

Javasolt napirendi pontok:

ZÁRT ÜLÉS

1.)     Bóka István és Bóka Istvánné által a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Fővárosi és Pest Megyei Szervezete állásfoglalása ellen benyújtott kifogásának elbírálása.

      Előadó: Polgármester

NYÍLT ÜLÉS

2.)     Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének ___/2017. (III.__.) számú önkormányzati rendelete a 1/2016. (II.__.) számú önkormányzati rendelet végrehajtásáról (zárszámadás), a 2016. évi pénzmaradvány elszámolása, jóváhagyása, tájékoztató a vagyoni helyzet alakulásáról.

      Előadó: Polgármester

                    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

3.)     Döntés a 2017. évi kátyúzási munkák elvégzésére benyújtott árajánlatokban.

      Előadó: Polgármester

                    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

4.) Döntés a sportpályánál meghibásodott térfigyelő kamerájának lecserélésében.

      Előadó: Polgármester

                    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

5.) Az Üröm, Fő utca és Kert utca közötti 40 fm-en kiépítendő közvilágításra beérkezett       árajánlatok ismertetése.

      Előadó: Polgármester

                    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

6.) Az önkormányzat által fenntartott játszótereken szükségessé váló javítási munkákra       beérkezett árajánlatokban döntés.  

      Előadó: Polgármester

                    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

7.) Üröm parkosított területeinek virágosítására beérkezett árajánlatok elbírálása.       (Templom tér, Polgármesteri Hivatal előtti tér, Fő utcai park)

Előadó: Vidákovits Tibor alpolgármester

            Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

8.) Döntés Sáth Zoltán (Üröm, Kalmár u. 21. szám alatti lakos) kárigény bejelentésében       (NFT-331 forgalmi rendszámú gépjármű).

      Előadó: Polgármester

                    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

9.) Üröm, Napraforgó Óvoda és Tagóvoda vezetőjének javaslata a csoportlétszámok       emelésére.  

      Előadó: Polgármester

10.) Üröm, Napraforgó Óvoda és Tagóvoda Fő utcai épületében kialakított sószoba       terembérleti szabályzatának véleményezése, jóváhagyása.

      Előadó: Polgármester

11.) Javaslat megtárgyalása az Interwork Kft. megkeresése alapján. (temető lejárt       sírhelyeinek felszámolása, urnasírhely bővítés)

      Előadó: Polgármester

                    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

12.) Rendőrség beszámolója a 2016. évben végzett közbiztonsági munkájáról Üröm       közbiztonsági területén.

      Előadó: Polgármester

Üröm, 2017. március 23.

                                                                             Laboda Gábor sk. 

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark