Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45 §. biztosított jogkörömben eljárva Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének soros ülését:

2017. január 25-én (szerdán) 17.00 órára

 

összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

Javasolt napirendi pontok:

1.)    Javaslat a 3153 illetve a 3154 hrsz-ú ingatlanok övezeti besorolásának módosítására.

      Előadó: Polgármester

                    Pénzügyis és Gazdasági Bizottság elnöke

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

2.)    A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és az Ügyrendi Bizottság előterjesztése a polgármester illetményének megállapítására. (A testületi ülésen a bizottságok ismertetik.)

      Előadó: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

                    Ügyrendi Bizottság elnöke

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

                              Ügyrendi Bizottság

3.)    A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és az Ügyrendi Bizottság előterjesztése az alpolgármester illetményének megállapítására. (A testületi ülésen a bizottságok ismertetik.)

      Előadó: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

                    Ügyrendi Bizottság elnöke

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

                        Ügyrendi Bizottság

4.)  Üröm, Kossuth Lajos utca és Táncsics Mihály utca felújítására kiírt közbeszerzési            eljárás eredményének megállapítása, a nyertes pályázó kiválasztása.

      Előadó: Polgármester

                    Pénzügyis és Gazdasági Bizottság elnöke

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

5.) A Hegyvidék Polgárőr Egyesület támogatási kérelmében döntés.

      Előadó: Polgármester

                    Pénzügyis és Gazdasági Bizottság elnöke

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

6.) A 164/2016 (XI.30.) Kt. számú határozat módosítására javaslat (közkutak leszerelése)

      Előadó: Polgármester

7.) Nyilvános telefonfülke közterületen történő elhelyezésére javaslat.

      Előadó: Polgármester

8.) Az ürömi 3, illetve 4 hrsz-ú ingatlanok telekegyesítése, illetve ingatlan-     nyilvántartásban történő bejegyeztetésében döntés.

      Előadó: Polgármester

9.) Javaslat a Hóvirág Bölcsőde alapító okiratának módosítására.

      Előadó: Jegyző

10.) Üröm Község Önkormányzata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött megállapodás felülvizsgálata és aktualizálása.

Előadó: Jegyző

11.) Tájékoztató a közfoglalkoztatás jogi szabályozásáról és az ürömi tapasztalatokról.

      Előadó: Polgármester

12.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának helyzetéről.

Előadó: Jegyző

13.) Javaslat a Helyi Építési Szabályzat 38. § -ának módosítására.

      Előadó: Polgármester

                    Pénzügyis és Gazdasági Bizottság elnöke

      Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Üröm, 2017. január 18.

                                                                           Laboda Gáborsk. 

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark