Üröm Község Önkormányzat

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Elnökétől 

 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság soros ülését:

2017. január 25-én (szerdán) 16.00 órakor

 

tartja, melyre meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

Javasolt napirendi pontok:

1.)    Javaslat a 3153 illetve a 3154 hrsz-ú ingatlanok övezeti besorolásának módosítására.

      Előadó: Bizottság elnöke

2.)    A polgármester illetményének megállapítására bizottsági javaslat.

      Előadó: Bizottság elnöke

3.)    Az alpolgármester illetményének megállapítására bizottsági javaslat.

      Előadó: Bizottság elnöke

4.)  Üröm, Kossuth Lajos utca és Táncsics Mihály utca felújítására kiírt közbeszerzési            eljárás eredményének véleményezése, javaslat a nyertes pályázó kiválasztására.

      Előadó: Bizottság elnöke

5.)    A Hegyvidék Polgárőr Egyesület támogatási kérelmében bizottsági javaslat kialakítása.

      Előadó: Bizottság elnöke

6.) Javaslat a Helyi Építési Szabályzat 38. § -ának módosítására.

      Előadó: Bizottság elnöke

A napirendek fontosságára való tekintettel kérem a Tisztelt bizottság tagjait, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjenek.

Üröm, 2017. január 18.

                                                                                  Bertalan János sk. 

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark