A 2015.09.23-án megtartott képviselő-testületi ülés előterjesztései, valamint a hozzájuk tartozó  mellékletek letölthetőek ide kattintva (tömörített formátumban)

A dokumentumok megtekintéséhez Winrar program szükségeltetik ! Amennyiben nincs a számítógépén (Winrar letöltése itt lehetséges)


Javasolt napirendi pontok:

1.)    Beszámoló a 2015. évi költségevetés I. félévi teljesítéséről.    

2.)    Üröm község Önkormányzat Képviselő-testületének __/2015 (IX.24.) önkormányzati rendelete a 5/2009 (II. 18.) önkormányzati rendelet módosítására a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról a 11/2008 (VII. 02.), a 18/2008 (XI. 27.), a 8/2009 (IV.06.), a 12/2009 (VI.30.), a 15/2015 (VI.25.) módosító rendeletekkel együtt egységes szerkezetben.  

3.)    Szociális, Családügyi és Egészségügyi Bizottság beszámolója az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről.

4.)    A 2015. évi közmeghallgatás időpontjának meghatározása.

5.)    Az önkormányzat és a DMRV Zrt. között létrejövő vízi közmű bérleti-üzemeltetési szerződés-tervezet, valamint megállapodás jóváhagyásáról döntés.

6.)    15 éves távra szóló gördülő fejlesztési terv, hosszú távú felújítási, és pótlási, valamint beruházási terv (GET) jóváhagyásáról döntés.

7.)    Flórián Csaba és az önkormányzat között fennálló bérleti szerződés módosításának jóváhagyása.

8.)    A Kossuth Lajos Művelődési Ház bővítésének, felújítási munkáinak előkészítő statikai szakvéleményéről tájékoztató, további tennivalók meghatározása.

9.)Sajti Miklós, az Ürömi Hegyvidék Polgárőr Egyesület kezdeményezésében döntés  közlekedésbiztonsági kampány megvalósítására.

10.) Az önkormányzat és a Tip - Art Kft. között létrejött szerződés időbeli hatályának   módosításáról döntés.

11.) A KEOP-2015-5.7.0 „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése”    című pályázat előkészítése során megkötött szerződések jóváhagyása.

12.) A 82/2015 (V.27.) Kt. számú határozat módosításáról döntés. (Tagóvoda)  

13.) A 103/2015 (VI.24.) Kt. számú határozat módosításáról döntés. (Bölcsőde vezető)

14.) Az önkormányzat tulajdonában és fenntartásában levő játszóterek karbantartása során   jelentkezett javítási költségekről döntés.

15.) A Szent György Egyesület kedvezményes tornaterem használatot igénylő kérelmében   döntés.

16.) A Gankaku SE Ürömi Klub térítésmentes tornaterem használatot igénylő  kérelmében döntés.

17.)Az Ürömi Sport Club térítésmentes tornaterem használatot igénylő kérelmében   döntés. 

18.) A 078/21 hrsz-ú ingatlan vételére tett ajánlatban döntés. (Aranyos László)

19.) Tájékoztató az egyes helyi önkormányzati közutak terhelés számlálásának  tapasztalatairól (szóbeli előterjesztés). 

20.) Egyebek

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark