A 2015.12.16-án megtartott képviselő-testületi ülés előterjesztései, valamint a hozzájuk tartozó  mellékletek letölthetőek ide kattintva (tömörített formátumban)

 

A dokumentumok megtekintéséhez Winrar program szükségeltetik ! Amennyiben nincs a számítógépén (Winrar letöltése itt lehetséges)


Javasolt napirendi pontok:

1.)    Az új egészségházban levő 21,31 m2 térmértékű, szabad felhasználású helyiségre beérkezett pályázat elbírálása.    

2.)    Üröm község Önkormányzat __/2015.(XII.__) önkormányzati rendelete a Napraforgó Óvodában 2016-ban fizetendő étkezési térítési díjairól.

3.)    Üröm község Önkormányzat __/2015.(XII.__) önkormányzati rendelete a Hóvirág bölcsödében 2016-ban fizetendő térítési díjakról.

4.)    Üröm község Önkormányzat képviselő-testületének __/2015.(XII.__) önkormányzati rendelete az általa fenntartott Idősek Otthonában 2016. évben fizetendő étkezési térítési díjakról.

5.)    Üröm község Önkormányzat képviselő-testületének __/2015.(XII.__) önkormányzati rendelete a József Nádor Általános Iskolában 2016. évben fizetendő étkezési térítési díjairól.

6.)    Balogh Tibor Miklós kérelmében döntés, mely az önkormányzat tulajdonában levő 2550/1 hrsz-ú, 95 m2 belterületi ingatlan ingyenes tulajdonba adására irányul.

7.)    A Művelődési Ház felújítására bekért tervezői árajánlatokban, további árajánlatok bekéréséről döntés.

8.)    Az Ezüsthegy Liget Kft. kérelmében Helyi Építési Szabályzat módosításának ismételt kezdeményezése az Ezüsthegy szabályozási tervét illetően.

9.)    Dr. Szilágyi János ügyvéd és az Önkormányzat között létrejövő megbízási szerződés jóváhagyásáról döntés.

10.) Az Ürömi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratának, szakmai programjának valamint szervezeti és működési szabályzatának véleményezése,    jóváhagyása.

11.) A Nosztalgia Klub kérelmében döntés székhelybiztosítás tárgyában.

12.) A polgármester 2015. évi szabadsága igénybevételéről szóló tájékoztató tudomásul vétele.

13.) Javaslat a képviselő-testület 2016. évi üléstervére.

14.) A 021-es tábla tulajdonosainak kérelmében döntés.

15.) 036/8 és a 036/9 hrsz-ú ingatlanok övezeti átsorolására javaslat.

16.) Patákné Komáromi Éva két kiskorú gyermeke étkezési térítési díjkedvezményt elutasító bizottsági döntés elleni fellebbezésének elbírálása.

      Előadó: jegyző

17.) Egyebek

 

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark