A 2015.05.27-én megtartott képviselő-testületi ülés előterjesztései, valamint a hozzájuk tartozó  mellékletek letölthetőek ide kattintva (tömörített formátumban)

A dokumentumok megtekintéséhez Winrar program szükségeltetik ! Amennyiben nincs a számítógépén (Winrar letöltése itt lehetséges)

 

1.)    Az óvodavezetői pályázatra beérkezett pályázatok elbírálása, a pályázók meghallgatása.

2.)    Az ürömi új orvosi rendelőben szabad felhasználású helyiségekre kiírt pályázatra beérkező pályázati anyag bontása, döntés a pályázatról.

3.)    Az Interwork Kft. kérelmében döntés az önkormányzat tulajdonában és fenntartásában lévő temetőben szóró parcella kialakítására.

4.)    Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének __/2015 (V. __.) önkormányzati rendelete a többször módosított 5/2011 (II.24.) számú önkormányzati rendelet módosítására a temetőkről és a temetkezés rendjéről.

5.)    Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének __/2015 (V.__.) önkormányzati rendelete a 3/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására a szociális ellátásokról.

6.)    Hegyi András (2096 Üröm, Cinege út 35.) kérelmében döntés a 3193 hrsz-ú, természetben árokként funkcionáló 262 m2-es terület ingyenes használatáról.

7.)    Dr. Huber Eleonóra kérelmében döntés a 469/5 és 469/9 hrsz-ú közterület burkolattal való ellátásáról.

8.)    Döntés Üröm Doktor Sándor utca 21. szám alatti ingatlan értékesítésére nyílt egyfordulós pályázat kiírásáról.

9.)    Döntés a nyári gyermekétkeztetés támogatására a központi forrás terhére pályázat benyújtásáról.

10.)                       A SICONTRA Kft. kérelmében döntés.

11.)Üröm, Külső Bécsi úton gyalogos átkelő kiépítésére beérkezett árajánlatokban döntés.

12.)Polgármester beszámolója a vagyonrendeletben előírt kötelezettségéről.

13.)Árajánlatok bekérése a felszíni vízelvezetés I. ütemének tervezési munkáira

14.)A Szociális Családügyi és Egészségügyi Bizottság tájékoztatója az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről

15.) Összefoglaló tájékoztató az Ürömi Egészségügyi alapellátás helyzetéről.

16.) Új gépjármű vásárlására bekért árajánlatokban döntés.

17.) Váradi Ibolya kérelmében döntés jelzálogjog és visszavásárlási jog törléséről.

18.) A József Nádor Általános Iskola igazgatójának kérelmeiben döntés.

19.) Javaslat a Hóvirág Bölcsőde alapító okiratának módosítására.

20.)Javaslat a Napraforgó Óvoda alapító okiratának módosításár

21.)Javaslat a Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának  módosítására.

22.)Javaslat az Idősek Klubja (INO) alapító okiratának módosítására.

23.)Javaslat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására.

24.) Javaslat a Gyermekjóléti Szolgáltatás alapító okiratának módosítására.

25.) Döntés az ürömi állandó lakóhellyel nem rendelkezők óvodai felvételét elutasító intézményvezetői határozat ellen benyújtott fellebbezésekben. (zárt ülés keretében)

26.) Egyebek

 

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark