Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete:

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény 20/A.§-a alapján

pályázatot ír ki.

Bölcsődevezetői munkakör betöltésére.

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 2015. július 20-2020. július 19.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye: 2096, Üröm Petőfi Sándor u. 22.

Munkakörbe tartozó feladatok: Az önkormányzat által fenntartott Hóvirág Bölcsőde, mint intézmény magasabb vezetői feladatainak ellátására, gondozók és egyéb foglalkoztatottak irányítása, a szakszerű és törvényes működés belső feltételeinek megteremtése, az előírt személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állásáról való gondoskodás, az intézménybe felvett gyermekek ellátásával kapcsolatos szakmai feladtok ellátása. A bölcsőde gazdasági ügyvitelének ellátása, előírt nyilvántartások vezetése, élelmezéssel kapcsolatos feladatokban való közreműködés. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 23. (1) bekezdés alapján a magasabb vezetői megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott – a kinevezés szerinti munkakörre (szakgondozási kinevezés) mellett – látja el a magasabb vezetői beosztással származó feladatait.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetményre, és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. rendelkezései az irányadóak, valamint az e törvénynek a szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000 (XII.26.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:

-          Magyar állampolgárság

-          Cselekvőképesség

-          Büntetlen előélet

-          15/1998 (IV.30.) NM rendelet 2. számú mellékletének 2/B pontja szerint végzettség megléte (csecsemő és kisgyermeknevelő BA, bölcsődei szakdolgozó OKJ, csecsemő és kisgyermekgondozó OKJ, csecsemő és gyermeknevelő-gondozó OKJ, csecsemő és gyermekgondozói OKJ, kisgyermekgondozói nevelő OKJ, végzettséggel rendelkező intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális alapvégzettség, pedagógus

-          A 257/2000 (XII.26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés alapján legalább 5 év szakmai tapasztalat

-          Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-          Fényképes szakmai önéletrajz

-          Részletes szakmai program

-          Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok

-          3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás annak megkéréséről

-          Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez

-          Nyilatkozat arról, hogy a pályázó kinevezése esetén vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz.

-          Nyilatkozat arról, hogy amennyiben a pályázat elbírálása nyílt testületi ülésen történik, ehhez hozzájárul.

Pályázat benyújtásának határideje:

2015. május 01.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

2015. július 20.

A pályázat benyújtásának módja:

-       Postai úton Üröm Község Önkormányzat címére (2096, Üröm Iskola u. 10). A pályázatra azonosító számot, valamint „Bölcsődevezető” jelölést fel kell tüntetni.

-             Elektronikus úton, jegyző@urom.hu

-             Személyesen lehet benyújtani 2096 Üröm, Iskola utca 10. Polgármesteri Hivatal

A pályázat elbírálásának határideje:

2015. július 01-ig

 

A pályázat kiírás közzétételének helye:

-          Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal hirdetési portálján

-          Üröm Község Önkormányzat hivatalos honlapja

A pályázati kiírással kapcsolatos további információ:

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. "> Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Telefon: 06-26-350-054

 

 

Üröm, 2015. február 11.

 

 

                                                                       Üröm Község Önkormányzat

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark