Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete:

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény 20/A.§-a alapján

pályázatot ír ki.

az Ürömi Napraforgó Óvoda (Ürömi Sonnenblume Kindergarten)

Óvodavezetői munkakör ellátására.

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazott jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Vezetői megbízás időtartama: vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.

Munkavégzés helye: 2096, Üröm Fő u. 37.

Feladata: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint az intézmény irányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, alapító okirat szerinti feladatok ellátása.

Illetmények és juttatások: az illetményekre és juttatásokra a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

-          Magyar állampolgárság

-          Főiskola, óvodapedagógus

-          Büntetlen előélet

-          Legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai tapasztalat

-          A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 67. § -ban meghatározott felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, figyelemmel a 67. § (3) bekezdésben előírt feltételek meglétére is (nemzetiségi óvodapedagógusi képzettség megléte előnyt jelenthet).

-          Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalása

Pályázathoz mellékelni kell

-          Vezetői program

-          Szakmai önéletrajz

-          Szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések

-          Nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhessék és személyes adatait a pályázattal kapcsolatban kezeljék

-          3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

-          Végzettséget igazoló hiteles okiratok

Pályázat benyújtásának határideje:

2014. március 31.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

2015. augusztus 01-2020. július 31.

 

A pályázat elbírálásának módja:

A 326/2013 (VIII.30) Kormányrendelet szerinti véleményezést és a pályázók meghallgatását követően Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje:

2015. június 15.-ig

 

A pályázat kiírás közzétételének helye:

-          Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal hirdetési portálján 2015. február 28.

-          Oktatási és Kulturális Közlöny

-          Üröm Község Önkormányzat hivatalos honlapja 2015. február 28.

A pályázat benyújtásának módja:

-          Postai úton Üröm Község Önkormányzat címére (2096, Üröm Iskola u. 10). A pályázatra azonosító számot, valamint „Óvodavezető” jelölést fel kell tüntetni.

-          Elektronikus úton, jegyző@urom.hu

-          Személyesen lehet benyújtani

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark