Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45 § bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének soros ülését:

  2012. május 30.-án (szerdán) 17.00 órára

összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

Javasolt napirendi pontok:

 

1.)      Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének ______/2012 (______.______) számú önkormányzati rendelete a 19/2011 (IX. 19.) számú önkormányzati rendelet módosítására a környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról.

      Előadó: polgármester

                  Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság

2.)      Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének _____/2012 (____.____) számú önkormányzati rendelete Üröm Község nemzeti vagyonáról (első olvasatban)

      Előadó: polgármester

3.)      Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének _____/2012 (______._____) számú önkormányzati rendelete a 19/2010 (XII. 08.) számú önkormányzati rendelet módosítására a település szilárd hulladékszállításának 2012. évi díj megállapításáról.

      Előadó: polgármester

4.)      Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének _______/2012 (____._____) számú önkormányzati rendelete az 5/1998 (V. 05.) számú önkormányzati rendelet módosítására a gyermekvédelem helyi rendszerének keretében biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról.

      Előadó: polgármester

5.)      Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének _______/2012 (_____.____) számú önkormányzati rendelete a 23/2003 (XII. 01.) számú önkormányzati rendelet módosítására a szociális gondoskodás helyi szabályairól.

      Előadó: polgármester

6.)      Az 1.-es és 2.-es számú gyermek háziorvosi körzet gyermekorvosainak tájékoztatója a helyi gyermekgyógyászat helyzetéről, az iskola egészségügy területén tapasztaltakról, a személyi és tárgyi feltételekről.

      Előadó: házi gyermekorvosok

      Véleményező: Szociális családügyi és Egészségügyi Bizottság elnöke

7.)      A József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezetőjének tájékoztatója az intézmény által nyújtott gyermekétkeztetés helyzetéről, a külső beszállító szolgáltatásának minőségéről.

      Előadó: intézményvezető

8.)      A 2012. évre tervezett beruházások előkészítésére tett intézkedésekről tájékoztató.

      Előadó: polgármester

9.)      Az önkormányzat környezetvédelmi programjából adódó feladatok áttekintése, a program hatályosulásának tapasztalatai.

      Előadó: polgármester

      Véleményező: Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság

10.)  Az Idősek Klubja szakmai programjának jóváhagyásában való döntés.

      Előadó: polgármester

11.)  Az Ürömi Fiatalok Egyesülete kérelme, a Közösségi Ház nagytermének egyszeri, térítésmentes használata tárgyában.

      Előadó: polgármester

12.)  Az Ürömi Teleház elnökének támogatási kérelme Hősök napi megemlékezés költségeihez.

      Előadó: polgármester

13.)  A település parkosított, virágosított területeinek virágtelepítésére beérkezett ajánlatokban való döntés.

      Előadó: polgármester

14.)  Az óvodába és bölcsődébe fúrt kút kivitelezési költségeinek jóváhagyásában való döntés.

      Előadó: polgármester

15.)  Az Idősek Napközi Otthona villanybojler cseréjének költségeinek biztosításában való döntés.

      Előadó: polgármester

16.)  A Hóvirág Bölcsőde alapító okiratának módosításában való döntés.

      Előadó: polgármester

17.)  A Napraforgó Óvoda és Tagóvoda alapító okiratának módosításában való döntés.

      Előadó: polgármester

18.)  Az Ürömi Családsegítő Szolgálat alapító okiratának módosításában való döntés.

      Előadó: polgármester

19.)  A Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosításában való döntés.

      Előadó: polgármester

20.)  Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának alapító okiratának módosításában való döntés.

      Előadó: polgármester

21.)  A József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosításában való döntés.

      Előadó: polgármester

22.)  Becker Norbert Gyula református lelkész támogatási kérelmében való döntés.

      Előadó: polgármester

23.)  A Napraforgó Óvoda vezetőjének kérelme játszótéri eszközök biztonsági ellenőrzése során feltárt hiányosságok felszámolására.

      Előadó: polgármester

24.)  A település Helyi Építési Szabályzatának módosítására javaslat

      Előadó: polgármester

25.)  Egyebek

Üröm, 2012. május 23.

                                                                                                          Laboda Gábor sk.

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark