Üröm Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

A „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45.§. (1 ) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Üröm Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Igazgatási előadó (anyakönyvvezető )

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkozás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye 2096 Üröm, Iskola utca 10.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Születéssel, házasságkötéssel, halálesettel kapcsolatos anyakönyvezési feladatok, névváltoztatási ügyek. Egyéb anyakönyvvezetői tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása. ( hagyatéki ügyintézés, honosítási ügyek stb.)

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „ Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint az önkormányzat helyi rendeletében foglaltak rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

-          magyar állampolgárság

-          cselekvőképesség

-          büntetlen előélet

-          középiskola, gimnázium, anyakönyvvezetői szakvizsga

-          vagyonnyilatkozat tételei eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

-          anyakönyvvezetői munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

-          Fényképes szakmai önéletrajz a 45/2012.(III.20.) Korm. rend. Szerinti iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata ( vagy annak megkéréséről szóló bizonylat).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2013. június 17. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. május 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Devecsainé Váradi Mária nyújt, a 06-26-350-054/115 mell. telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

-          Postai úton a pályázatnak a Üröm Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével ( 2096 Üröm, Iskola u.10.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2333/2013. valamint a munkakör megnevezését. Igazgatási előadó (anyakönyvvezető)

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatot benyújtókat a polgármester és a jegyző hallgatja meg.

A pályázat elbírálásának határideje:

2013. június 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

-          urom.hu – 2013. május 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Próbaidő: hat hónap

A munkáltatóval kapcsolatban további információt az urom.hu honlapon szerezhet.

 
FacebookIWIWSatartlapGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmark